Thể lệ

Tham gia chế độ rank cờ tướng
Thắng +3đ, Hòa +1đ, Thua 0đ

Thời gian
00h00 Ngày 25/01/2022
đến
24h00 Ngày 25/01/2022

TOP1: Thẻ VIP Vàng 7 ngày
30 Tim + 30 Hint Cờ Thế
Khung TOP1 Lôi Đài
TOP2: Thẻ VIP Bạc 7 ngày
20 Tim + 20 Hint Cờ Thế
Khung TOP2 Lôi Đài
TOP3: Thẻ VIP Đồng 7 ngày
10 Tim + 10 Hint Cờ Thế
Khung TOP3 Lôi Đài
Quà tự động gửi qua Thư hệ thống ingame trước 22h ngày hôm sau

BXH
Kỳ thủ Số trận Điểm
1. guest_821189 30/0 90
2. guest_609431 27/1 82
3. guest_773146 26/0 78
4. XOXOOY 25/1 76
5. vk ahri 20/1 61
6. linhhoi 20/0 60
7. guest_126912 19/0 57
8. cậu bé hạt dẻ 17/2 53
9. Trí Nhân 17/1 52
10. Kiện Nguyễn Văn 17/0 51
Thể lệ

Tham gia chế độ rank cờ tướng
Thắng +3đ, Hòa +1đ, Thua 0đ

Thời gian
00h00 Ngày 25/01/2022
đến
24h00 Ngày 25/01/2022

TOP1: Thẻ VIP Vàng 7 ngày
30 Tim + 30 Hint Cờ Thế
Khung TOP1 Lôi Đài
TOP2: Thẻ VIP Bạc 7 ngày
20 Tim + 20 Hint Cờ Thế
Khung TOP2 Lôi Đài
TOP3: Thẻ VIP Đồng 7 ngày
10 Tim + 10 Hint Cờ Thế
Khung TOP3 Lôi Đài
Quà tự động gửi qua Thư hệ thống ingame trước 22h ngày hôm sau

BXH
Kỳ thủ Số trận Điểm
1. guest_821189 30/0 90
2. guest_609431 27/1 82
3. guest_773146 26/0 78
4. XOXOOY 25/1 76
5. vk ahri 20/1 61
6. linhhoi 20/0 60
7. guest_126912 19/0 57
8. cậu bé hạt dẻ 17/2 53
9. Trí Nhân 17/1 52
10. Kiện Nguyễn Văn 17/0 51