Thể lệ

Tham gia chế độ rank cờ tướng
Thắng +3đ, Hòa +1đ, Thua 0đ

Thời gian
00h00 Ngày 30/04/2022
đến
24h00 Ngày 30/04/2022

TOP1: Thẻ VIP Vàng 7 ngày
30 Tim + 30 Hint Cờ Thế
Khung TOP1 Lôi Đài
TOP2: Thẻ VIP Bạc 7 ngày
20 Tim + 20 Hint Cờ Thế
Khung TOP2 Lôi Đài
TOP3: Thẻ VIP Đồng 7 ngày
10 Tim + 10 Hint Cờ Thế
Khung TOP3 Lôi Đài
Quà tự động gửi qua Thư hệ thống ingame trước 22h ngày hôm sau

BXH
Kỳ thủ Số trận Điểm
1. LinXinZao 43/0 129
2. manhhao 39/2 119
3. VuongThienThien 38/1 115
4. tappcanbinh 37/2 113
5. hoaian 37/2 113
6. vuonglinhh 36/5 113
7. choichoiwin 34/6 108
8. hondamanoi 35/2 107
9. Thooianhwin 32/6 102
10. TienDauMaChoi 31/8 101
Thể lệ

Tham gia chế độ rank cờ tướng
Thắng +3đ, Hòa +1đ, Thua 0đ

Thời gian
00h00 Ngày 30/04/2022
đến
24h00 Ngày 30/04/2022

TOP1: Thẻ VIP Vàng 7 ngày
30 Tim + 30 Hint Cờ Thế
Khung TOP1 Lôi Đài
TOP2: Thẻ VIP Bạc 7 ngày
20 Tim + 20 Hint Cờ Thế
Khung TOP2 Lôi Đài
TOP3: Thẻ VIP Đồng 7 ngày
10 Tim + 10 Hint Cờ Thế
Khung TOP3 Lôi Đài
Quà tự động gửi qua Thư hệ thống ingame trước 22h ngày hôm sau

BXH
Kỳ thủ Số trận Điểm
1. LinXinZao 43/0 129
2. manhhao 39/2 119
3. VuongThienThien 38/1 115
4. tappcanbinh 37/2 113
5. hoaian 37/2 113
6. vuonglinhh 36/5 113
7. choichoiwin 34/6 108
8. hondamanoi 35/2 107
9. Thooianhwin 32/6 102
10. TienDauMaChoi 31/8 101