Tin tức
Bảng xếp hạng elo cờ tướng Trung Quốc 2019 11:13 - Thứ 3, ngày 29/10/2019

Bảng xếp hạng elo cờ tướng Trung Quốc 2019

 

 

Thứ hạng      Họ tên                                   Đơn vị                                   Elo

 

1                      Vương Thiên Nhất             Hàng Châu                            2711

2                      Trịnh Duy Đồng                   Tứ Xuyên                              2698

3                      Tưởng Xuyên                       Bắc Kinh                                2654

4                      Hứa Ngân Xuyên                Quảng Đông                         2637

5                      Triệu Hâm Hâm                  Chiết Giang                          2633

6                      Hồng Trí                                Thượng Hải                          2625

7                      Tạ Tịnh                                  Thượng Hải                          2616

8                      Mạnh Thần                          Tứ Xuyên                              2615

9                      Hắc Kế Siêu                          Hắc Long Giang                   2607

10                   Lữ Khâm                               Quảng Đông                         2606

11                   Triệu Kim Thành                 Hàng Châu                            2605

12                   Thôi Cách                              Hắc Long Giang                   2597

13                   Uông Dương                        Hồ Bắc                                   2593

14                   Từ Siêu                                  Giang Tô                               2580

15                   Thân Bằng                            Hà Bắc                                   2575

16                   Triệu Tử Vũ                          Hồ Bắc                                   2566

17                   Hoàng Trúc Phong             Chiết Giang                          2561

18                   Tôn Dũng Chinh                  Thượng Hải                          2588

19                   Triệu Phàn Vĩ                       Tứ Xuyên                              2551

20                   Tôn Dật Dương                   Giang Tô                               2550

21                   Trình Minh                           Giang Tô                               2550

22                   Triệu Vỹ                                Thượng Hải                          2547

23                   Lý Thiếu Canh                      Tứ Xuyên                              2546

24                   Lưu Tử Kiện                         Sơn Đông                              2546

25                   Vũ Tuấn Cường                   Hà Nam                                 2545

26                   Lục Vĩ Thao                          Hà Bắc                                   2536

27                   Triệu Quốc Vinh                  Hắc Long Giang                   2536

28                   Vương Bân                           Sơn Đông                              2535

29                   Triệu Tử Vũ                          Hà Bắc                                   2535

30                   Hà Văn Triết                         Hàng Châu                            2532

31                   Trần Hoằng Thịnh              Hạ Môn                                 2521

32                   Hứa Quốc Nghĩa                 Quảng Đông                        2510

33                   Trịnh Nhất Hoằng              Hạ Môn                                 2518

34                   Vương Dược Phi                 Giang Tô                               2518

35                   Tạ Khuy                                 Sơn Đông                              2516

36                   Trương Học Triều               Quảng Đông                        2514

37                   Đảng Phỉ                               Hà Nam                                 2505

38                   Miêu Lợi Minh                    Hắc Long Giang                   2504

39                   Nhiếp Thiết Văn                  Hắc Long Giang                   2504

40                   Chung Thiếu Hồng             Liêu Ninh                              2504

41                   Lý Tuyết Tùng                      Hồ Bắc                                   2503

42                   Vạn Xuân Lâm                     Thượng Hải                          2502

43                   Tài Dật                                   Hàng Châu                            2502

44                   Hoàng Hải Lâm                    Quảng Đông                        2496

45                   Bốc Phụng Ba                      Đại Liên                                 2496

46                   Tạ Nghiệp Kiển                    Hồ Nam                                 2494

47                   Từ Thiên Hồng                    Giang Tô                               2493

48                   Trương Thân Hoằng          Hạ Môn                                 2491

49                   Lưu Dịch Đạt                        Thượng Hải                          2490

50                   Vu Ấu Hoa                            Chiết Giang                          2487

 

 

 

Tin liên quan
Vương Gia Lương - Quan Đông đệ nhất danh kỳ 10:16 - Thứ 5, ngày 09/01/2020

Nếu là người yêu cờ chắc bạn sẽ biết tới Vương Gia Lương một cao thủ cờ...

Chiến chuật công sát trong cờ tướng 09:45 - Thứ 5, ngày 12/12/2019