Hạng Người Chơi Elo
1 KyVuongIQ 2,200
2 kythuninhbi_5446 2,027
3 Treadstone 2,002
4 anhquanghah_8912 2,001
5 quockhaieak_9912 2,000
6 Namss08 1,951
7 Tiên Cờ Đế Thích 1,869
8 7Ngay_Leo_Top1 1,859
9 ThichTapTa 1,853
10 ninjalead2_7495 1,853
11 GiapVung2000 1,819
12 phungxxx_9912 1,806
13 topvang_9665 1,794
14 thichdibatg_6541 1,764
15 maiyeue_7315 1,758
16 Đ.T Thùy Dung 1,718
17 V.Quốc Đạt 1,718
18 Lại Lý Huynh 1,708
19 Sầu tương tư 1,696
20 Hà Văn Tiến 1,688
21 wangtianyi 1,688
22 T. Chánh Tâm 1,688
23 ThuỳLinh 1,686
24 Yentinmi 1,676
25 N.Anh Mẫn 1,668
26 Đ.Thủy Tiên 1,668
27 phantom8888_0831 1,668
28 H.T.Thanh Hồng 1,668
29 kingkai 1,667
30 QuangHien 1,659
31 N.Phi Liêm 1,658
32 N.Hoàng Yến 1,658
33 N.Thành Bảo 1,658
34 T. Hữu Bình 1,658
35 tk_zeno_sama_140254 1,655
36 T. A Sáng 1,648
37 N.Minh Hưng 1,648
38 fb_Phương 1,648
39 U.Dương Bắc 1,648
40 ĐC.Tùng Lân 1,648
41 tk_nneu_engine_061172 1,647
42 hooh1234 1,647
43 Nguyễn Tuấn Ngọc 1,647
44 Bất Bại Vương 1,645
45 Ba Pina 1,642
46 Hoabengo22 1,642
47 DCDS Phucdz123 1,642
48 Thanhtri1987 1,641
49 Thuyphuong 1,639
50 Lê T.K Loan 1,638
Hạng Người Chơi Elo
1 Tung sang 2,001
2 gái gọi cao cấp 2,000
3 Trương Vệ Kiện 1,867
4 GTV2022 1,787
5 tungle 1,737
6 Pham Giang 1,722
7 KhánhDung 1,701
8 lebptt_3970 1,653
9 thiensonqn 1,638
10 Godfather1402 1,624
11 chốt lụt 1,623
12 guest_217056 1,623
13 Dolce191 1,619
14 phúc lieu 1,618
15 nguyễn khánh min 1,616
16 tran ti 1,616
17 guest_957018 1,615
18 bequeokute 1,615
19 pháo đầu mã đội 1,614
20 tí lưu 1,613
21 Ti truc 1,613
22 tung dn 1,612
23 ha060698 1,612
24 Tam Quang 1,612
25 cờ bình phước 1,611
26 hb2019_3063 1,610
27 thanhbd 1,610
28 VUICOUP 1,609
29 GTV2020 1,609
30 MinhDang2811 1,608
31 quexudua 1,608
32 DDH1982 1,608
33 dolce191_0738 1,607
34 guest_720410 1,606
35 fb_Tướng 1,606
36 liều mạng phúc 1,606
37 TANTAI38 1,605
38 Trai Bui 1,604
39 quyen nguyen 1,604
40 Yếu lắm rồi 1,604
41 Rumqnam2016 1,604
42 Myanmar 1,603
43 guest_088286 1,603
44 hoccoonline 1,603
45 LuanTran 1,603
46 bảo hà 1,602
47 thanhtruc01_1807 1,602
48 caothinh65 1,602
49 Kienlua 1,602
50 Thái Trung Tuấn 1,602
Hạng Người Chơi Vàng
1 phungxxx_9912 170,879,300
2 thằng nông dân 119,557,850
3 LuanTran 112,320,500
4 thichdibatg_6541 100,797,800
5 Tiên Cờ Đế Thích 70,099,100
6 thaisalem 50,934,040
7 N.Anh Đức 50,255,450
8 tung dn 49,986,600
9 GTV2022 48,326,250
10 dut9090 42,780,350
11 liều mạng phúc 40,748,500
12 phanhien 39,855,000
13 GTV2020 39,140,000
14 nam1178 32,644,750
15 Sầu tương tư 31,768,000
16 Nguyễn Tuấn Ngọc 30,202,250
17 lenh ho xung 29,142,400
18 phuoc8ngon 28,780,500
19 cờ bình phước 26,749,450
20 Mãnh Long 26,213,250
21 Treadstone 25,658,500
22 Bất Bại Vương 24,592,500
23 phòng thủ pc 24,355,950
24 TrongHoan81 24,206,600
25 ThànhyêuHằng 24,193,100
26 Namss08 23,866,200
27 vitducgia2 23,773,000
28 guest_404788 23,638,500
29 MinhDang2811 23,316,000
30 guest_185054 23,105,000
31 maiyeue_7315 23,093,562
32 Giaoluu 22,975,250
33 Ut Binh 22,930,200
34 ThichTapTa 22,515,850
35 huynhhaopha_6145 22,472,150
36 guest_493053 21,973,450
37 7Ngay_Leo_Top1 21,949,500
38 nguyen thanh anh 21,747,950
39 phantom8888_0831 21,575,250
40 Ronaldos1 21,486,350
41 theanhdoan 21,257,500
42 TIỂU LONG NỮ 21,155,500
43 conongxanh99 21,128,450
44 quexudua 20,976,500
45 Rumqnam2016 20,471,000
46 guest_088286 20,300,000
47 phi Thành 19,815,250
48 hieukhqb 18,831,500
49 kim lac lagi 18,252,500
50 guest_227458 18,068,000
CỜ NGỬA
CỜ ÚP
PHÚ HỘ
Xếp hạng Người Chơi         Elo         
Xếp hạng Người Chơi         Elo        
Xếp hạng Người Chơi Vàng
1 KyVuongIQ 2,200
2 kythuninhbi_5446 2,027
3 Treadstone 2,002
4 anhquanghah_8912 2,001
5 quockhaieak_9912 2,000
6 Namss08 1,951
7 Tiên Cờ Đế Thích 1,869
8 7Ngay_Leo_Top1 1,859
9 ThichTapTa 1,853
10 ninjalead2_7495 1,853
11 GiapVung2000 1,819
12 phungxxx_9912 1,806
13 topvang_9665 1,794
14 thichdibatg_6541 1,764
15 maiyeue_7315 1,758
16 Đ.T Thùy Dung 1,718
17 V.Quốc Đạt 1,718
18 Lại Lý Huynh 1,708
19 Sầu tương tư 1,696
20 Hà Văn Tiến 1,688
21 wangtianyi 1,688
22 T. Chánh Tâm 1,688
23 ThuỳLinh 1,686
24 Yentinmi 1,676
25 N.Anh Mẫn 1,668
26 Đ.Thủy Tiên 1,668
27 phantom8888_0831 1,668
28 H.T.Thanh Hồng 1,668
29 kingkai 1,667
30 QuangHien 1,659
31 N.Phi Liêm 1,658
32 N.Hoàng Yến 1,658
33 N.Thành Bảo 1,658
34 T. Hữu Bình 1,658
35 tk_zeno_sama_140254 1,655
36 T. A Sáng 1,648
37 N.Minh Hưng 1,648
38 fb_Phương 1,648
39 U.Dương Bắc 1,648
40 ĐC.Tùng Lân 1,648
41 tk_nneu_engine_061172 1,647
42 hooh1234 1,647
43 Nguyễn Tuấn Ngọc 1,647
44 Bất Bại Vương 1,645
45 Ba Pina 1,642
46 Hoabengo22 1,642
47 DCDS Phucdz123 1,642
48 Thanhtri1987 1,641
49 Thuyphuong 1,639
50 Lê T.K Loan 1,638
1 Tung sang 2,001
2 gái gọi cao cấp 2,000
3 Trương Vệ Kiện 1,867
4 GTV2022 1,787
5 tungle 1,737
6 Pham Giang 1,722
7 KhánhDung 1,701
8 lebptt_3970 1,653
9 thiensonqn 1,638
10 Godfather1402 1,624
11 chốt lụt 1,623
12 guest_217056 1,623
13 Dolce191 1,619
14 phúc lieu 1,618
15 nguyễn khánh min 1,616
16 tran ti 1,616
17 guest_957018 1,615
18 bequeokute 1,615
19 pháo đầu mã đội 1,614
20 tí lưu 1,613
21 Ti truc 1,613
22 tung dn 1,612
23 ha060698 1,612
24 Tam Quang 1,612
25 cờ bình phước 1,611
26 hb2019_3063 1,610
27 thanhbd 1,610
28 VUICOUP 1,609
29 GTV2020 1,609
30 MinhDang2811 1,608
31 quexudua 1,608
32 DDH1982 1,608
33 dolce191_0738 1,607
34 guest_720410 1,606
35 fb_Tướng 1,606
36 liều mạng phúc 1,606
37 TANTAI38 1,605
38 Trai Bui 1,604
39 quyen nguyen 1,604
40 Yếu lắm rồi 1,604
41 Rumqnam2016 1,604
42 Myanmar 1,603
43 guest_088286 1,603
44 hoccoonline 1,603
45 LuanTran 1,603
46 bảo hà 1,602
47 thanhtruc01_1807 1,602
48 caothinh65 1,602
49 Kienlua 1,602
50 Thái Trung Tuấn 1,602
1 phungxxx_9912 170,879,300
2 thằng nông dân 119,557,850
3 LuanTran 112,320,500
4 thichdibatg_6541 100,797,800
5 Tiên Cờ Đế Thích 70,099,100
6 thaisalem 50,934,040
7 N.Anh Đức 50,255,450
8 tung dn 49,986,600
9 GTV2022 48,326,250
10 dut9090 42,780,350
11 liều mạng phúc 40,748,500
12 phanhien 39,855,000
13 GTV2020 39,140,000
14 nam1178 32,644,750
15 Sầu tương tư 31,768,000
16 Nguyễn Tuấn Ngọc 30,202,250
17 lenh ho xung 29,142,400
18 phuoc8ngon 28,780,500
19 cờ bình phước 26,749,450
20 Mãnh Long 26,213,250
21 Treadstone 25,658,500
22 Bất Bại Vương 24,592,500
23 phòng thủ pc 24,355,950
24 TrongHoan81 24,206,600
25 ThànhyêuHằng 24,193,100
26 Namss08 23,866,200
27 vitducgia2 23,773,000
28 guest_404788 23,638,500
29 MinhDang2811 23,316,000
30 guest_185054 23,105,000
31 maiyeue_7315 23,093,562
32 Giaoluu 22,975,250
33 Ut Binh 22,930,200
34 ThichTapTa 22,515,850
35 huynhhaopha_6145 22,472,150
36 guest_493053 21,973,450
37 7Ngay_Leo_Top1 21,949,500
38 nguyen thanh anh 21,747,950
39 phantom8888_0831 21,575,250
40 Ronaldos1 21,486,350
41 theanhdoan 21,257,500
42 TIỂU LONG NỮ 21,155,500
43 conongxanh99 21,128,450
44 quexudua 20,976,500
45 Rumqnam2016 20,471,000
46 guest_088286 20,300,000
47 phi Thành 19,815,250
48 hieukhqb 18,831,500
49 kim lac lagi 18,252,500
50 guest_227458 18,068,000