Tin tức
Kết quả & biên bản vòng 2 Giáp tổ giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2019 10:36 - Thứ 4, ngày 27/11/2019
Trận Họ tên Kết quả Họ tên 
1 Uông Dương 2-0 Lý Thanh Dục
2 Tưởng Xuyên  1-3 Vương Thanh
3 Triệu Hâm Hâm  2-0 Chung Thiếu Hông
4 Trịnh Duy Đồng 2-0  Nhiếp Thiết Văn
5 Hồng Trí 0-2 Từ Sùng Phong
6 Triệu Kim Thành 4-2 Tôn Hân Hạo
7 Hoàng Trúc Phong 0-2 Trương Học Triều
8 Vương Thiên Nhất  3-1  Khâu Đông
9 Thân Bằng  2-0 Kim Ba
10 Từ Siêu 2-0  Mạnh Thần
11 Triệu Phàn Vỹ 0-2 Miêu Lợi Minh
12 Lý Thiếu Canh 0-2 Vương Hạo
13 Tôn Dũng Chinh  3-1 Đảng Phỉ
14 Vũ Tuấn Cường 3-1 Lục Vỹ Thao
15 Trình Minh 0-2 Tạ Tịnh
16 Triệu Vỹ  4-2 Hứa Văm Chương

 

Biên bản thi đấu

 

Hồng Trí 0-2 Từ Sùng Phong

 

Mạnh Thần 0-2 Từ Siêu

 

 

Triệu Phàn Vỹ 0-2 Miêu Lợi Minh

 

 

Trương Học Triều 2-0 Hoàng Trúc Phong