Tin tức
Kết quả & biên bản vòng 3 Giáp tổ giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2019 10:11 - Thứ 5, ngày 28/11/2019

Kết quả 

Trận  Họ tên Kết quả Họ tên Ghi chú
1 Uông Dương 2-0  Vương Hạo  cờ chậm 
2 Tôn Dũng Chinh 2-0 Triệu Hâm Hâm  cờ chậm
3 Trịnh Duy Đồng  6-4 Miêu Lợi Minh  cờ chớp sinh tử
4 Triệu Kim Thành 3-1 Vương Thanh  cờ nhanh
5 Vương Thiên Nhất 2-0 Từ Sùng Phong  cờ chậm
6 Thân Bằng  4-6 Tạ Tịnh  cờ chớp sinh từ
7 Từ Siêu 6-4 Vũ Tuấn Cường  cờ chớp sinh tử
8 Trương Học Triều 2-0 Triệu Vỹ  cờ chậm

 

Biên bản thi đấu:

 

Trịnh Duy Đồng 2-0 Miêu Lợi Minh ( cờ chớp )

 

 

Tôn Dũng Chinh 2-0 Triệu Hâm Hâm

 

 

Uông Dương 2-0 Vương Hạo

 

 

Vương Thiên Nhất 2-0 Từ Sùng Phong

 

 

Lưu Hoan 0-2 Đường Đan 

Tin liên quan
Con đường lên ngôi vô địch của Vương Thiên Nhất ( phần 1 ) 10:39 - Thứ 3, ngày 03/12/2019

  Như vậy là giải vô địch cờ tướng Trung Quốc 2019 – giải đấu được chờ...