Tin tức
Kết thúc giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019 09:55 - Thứ 4, ngày 01/05/2019

 

 

BXH chung cuộc giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019

 

Quán quân: Lý Thiếu Canh

Á quân: Trình Minh

Quý quân: Triệu Vĩ

Điện quân: Lục Vĩ Thao

 

Hạng 5: Hà Văn Triết

Hạng 6: Tào Nham Lỗi

Hạng 7: Vương Thanh

Hạng 8: Võ Tuấn Cường

Hạng 9: Hoàng Sĩ Thanh

Hạng 10: Triệu Điện Vũ

Hạng 11: Trương Thân Hoành

Hạng 12: Trương Học Triều

Hạng 13: Lục An Kinh

Hạng 14: Tôn Dật Dương

Hạng 15: Trần Phú Kiệt

Hạng 16: Triệu Tử Vũ

Hạng 17: Hoàng Học Khiêm

Hạng 18: Tiết Hàm Đệ

Hạng 19: Thẩm Nghị Hào

Hạng 20: Lại Hoành Cẩm

 

 

BXH tổ quốc tế mở rộng:

 

Hạng 1: Tào Nham Lỗi

Hạng 2: Hoàng Học Khiêm

Hạng 3: Tiết Hàm Đệ

Hạng 4: Thẩm Nghị Hào

 

 

BXH tổ quốc tế khách mời:

 

Hạng 1: Heng Chamman (Campuchia)

Hạng 2: Sergej Korchitskij (Belarus)

Hạng 3: Kyaw Kyaw (Myanmar)

Hạng 4: Anuar Bin Bakri (Malaysia)

 

 

BXH tổ địa phương tỉnh Quảng Tây:

 

Hạng 1: Lục An Kinh

Hạng 2: Lại Hoành Cẩm

Hạng 3: Đàm Huy

Hạng 4: Lâm Duy

 

KYBAI.TV