NGUYỄN THÀNH BẢO

NGUYỄN THÀNH BẢO

 

 

  • Sinh năm: 1978
  • Quê quán: Nam Định
  • Biệt Danh: Tây Độc
  • Danh hiệu: Đặc cấp Quốc tế đại sư
  • Thành tích Quốc tế: 

- Năm 2009: HCB thế giới

- Năm 2007 & 2011: HCĐ thế giới

- Năm 2010: HCB cá nhân châu Á

  • Thành tích quốc gia: Vô địch quốc gia năm 2007 và 2011

 

 

Tags:
gtvco upco tuongco online