Hạng Người Chơi Elo
1 KyVuongIQ 2,200
2 kythuninhbi_5446 2,027
3 Treadstone 2,004
4 anhquanghah_8912 2,001
5 quockhaieak_9912 2,000
6 Ma Kỳ Lão 1,960
7 Tom308i 1,959
8 phungxxx_9912 1,952
9 Namss08 1,951
10 AsQuocHuy21 1,943
11 Trần ĐìnLong Hải 1,937
12 Tiên Cờ Đế Thích 1,931
13 nguyendanh 1,928
14 anhba1978 1,928
15 DCDS Phucdz123 1,918
16 tieuca77 1,881
17 7Ngay_Leo_Top1 1,859
18 ninjalead2_7495 1,853
19 ThichTapTa 1,853
20 guest_497061 1,831
21 guest_065208 1,826
22 GiapVung2000 1,819
23 topvang_9665 1,794
24 wangtianyi 1,768
25 kỳ nghệ 111 1,766
26 thichdibatg_6541 1,764
27 Yentinmi 1,760
28 maiyeue_7315 1,758
29 qazxft 1,757
30 Ky Ma Duong Lao 1,732
31 baytrieu 1,726
32 Đ.T Thùy Dung 1,718
33 V.Quốc Đạt 1,718
34 Thịnh Lưu 88 1,717
35 Sầu tương tư 1,706
36 kellngoc1 1,702
37 Lại Lý Huynh 1,698
38 Hà Văn Tiến 1,688
39 T. Chánh Tâm 1,688
40 ThuỳLinh 1,686
41 H Nhoa B Ya 1,673
42 phantom8888_0831 1,668
43 Đ.Thủy Tiên 1,668
44 T.H. Si La 1,668
45 N.Anh Mẫn 1,668
46 T. A Sáng 1,668
47 Diệp K.Nguyên 1,668
48 kingkai 1,667
49 QuangHien 1,659
50 T. Hữu Bình 1,658
Hạng Người Chơi Elo
1 Tung sang 2,002
2 gái gọi cao cấp 2,000
3 tungle 1,951
4 Trương Vệ Kiện 1,823
5 GTV2022 1,787
6 Pham Giang 1,722
7 Hiền Tânbinh 1,722
8 KhánhDung 1,701
9 Trai Bui 69 1,653
10 lebptt_3970 1,653
11 LuanTran 1,648
12 Tàng Long 1,644
13 cờ bình phước 1,639
14 Đệ Nhất Cờ Rừng 1,639
15 tung dn 1,629
16 Comacamau 1,628
17 TanThanh94 1,626
18 fb_Tướng 1,625
19 Master Virus 1,625
20 firehot 1,624
21 Godfather1402 1,624
22 guest_217056 1,623
23 chốt lụt 1,623
24 quynhlam88 1,622
25 Duc Anh 1,622
26 huydamme 1,621
27 thiensonqn 1,620
28 Dolce191 1,619
29 phúc lieu 1,618
30 Văn Di 1,617
31 tran ti 1,616
32 guest_206992 1,615
33 Tây đô 1,615
34 guest_905800 1,615
35 bequeokute 1,615
36 luffy sm 1,614
37 nguyễn đình năng 1,614
38 Tranquy 1,614
39 pháo đầu mã đội 1,614
40 Hi Karl 1,613
41 GiaCát Toàn 1,613
42 truongdao80 1,613
43 adambinhphuoc 1,613
44 Ti truc 1,613
45 ha060698 1,612
46 cờ thấp sài gòn 1,612
47 Tam Quang 1,612
48 NguSoM 1,611
49 Giaoluu 1,611
50 TrungQ6 1,610
Hạng Người Chơi Vàng
1 LuanTran 192,693,501
2 phungxxx_9912 190,904,400
3 thằng nông dân 124,578,850
4 tung dn 112,859,601
5 thichdibatg_6541 100,797,800
6 GTV2022 89,746,250
7 huydamme 86,307,750
8 GTV2020 79,190,000
9 Tiên Cờ Đế Thích 70,555,800
10 N Ngọc Đức 68,753,112
11 phúc liều mạng 67,028,501
12 Hiền Tânbinh 52,860,000
13 thaisalem 50,934,040
14 N.Anh Đức 50,280,450
15 dut9090 42,780,350
16 Treadstone 41,697,901
17 cờ bình phước 38,134,450
18 Mãnh Long 34,110,750
19 nam1178 32,644,750
20 Sầu tương tư 31,768,900
21 Comacamau 30,914,250
22 Nguyễn Tuấn Ngọc 30,256,250
23 nguyen thanh anh 25,960,950
24 Dungq8 25,149,001
25 ThànhyêuHằng 24,861,101
26 Bất Bại Vương 24,592,500
27 vitducgia2 24,473,000
28 phòng thủ pc 24,355,950
29 TrongHoan81 24,211,600
30 Ronaldos1 24,091,350
31 Namss08 23,866,200
32 lenh ho xung 23,577,400
33 Giaoluu 23,544,250
34 MinhDang2811 23,316,000
35 maiyeue_7315 23,093,562
36 Ut Binh 22,930,200
37 guest_404788 22,850,500
38 ThichTapTa 22,515,850
39 huynhhaopha_6145 22,472,150
40 guest_493053 21,973,450
41 7Ngay_Leo_Top1 21,949,500
42 phantom8888_0831 21,575,250
43 theanhdoan 21,257,500
44 TIỂU LONG NỮ 21,155,500
45 conongxanh99 21,128,450
46 quexudua 21,056,500
47 bichdao39_2422 20,846,501
48 minhtrong12_4369 20,633,500
49 toidaychoi21 19,965,150
50 Comacamau02 19,871,551
CỜ NGỬA
CỜ ÚP
PHÚ HỘ
Xếp hạng Người Chơi         Elo         
Xếp hạng Người Chơi         Elo        
Xếp hạng Người Chơi Vàng
1 KyVuongIQ 2,200
2 kythuninhbi_5446 2,027
3 Treadstone 2,004
4 anhquanghah_8912 2,001
5 quockhaieak_9912 2,000
6 Ma Kỳ Lão 1,960
7 Tom308i 1,959
8 phungxxx_9912 1,952
9 Namss08 1,951
10 AsQuocHuy21 1,943
11 Trần ĐìnLong Hải 1,937
12 Tiên Cờ Đế Thích 1,931
13 nguyendanh 1,928
14 anhba1978 1,928
15 DCDS Phucdz123 1,918
16 tieuca77 1,881
17 7Ngay_Leo_Top1 1,859
18 ninjalead2_7495 1,853
19 ThichTapTa 1,853
20 guest_497061 1,831
21 guest_065208 1,826
22 GiapVung2000 1,819
23 topvang_9665 1,794
24 wangtianyi 1,768
25 kỳ nghệ 111 1,766
26 thichdibatg_6541 1,764
27 Yentinmi 1,760
28 maiyeue_7315 1,758
29 qazxft 1,757
30 Ky Ma Duong Lao 1,732
31 baytrieu 1,726
32 Đ.T Thùy Dung 1,718
33 V.Quốc Đạt 1,718
34 Thịnh Lưu 88 1,717
35 Sầu tương tư 1,706
36 kellngoc1 1,702
37 Lại Lý Huynh 1,698
38 Hà Văn Tiến 1,688
39 T. Chánh Tâm 1,688
40 ThuỳLinh 1,686
41 H Nhoa B Ya 1,673
42 phantom8888_0831 1,668
43 Đ.Thủy Tiên 1,668
44 T.H. Si La 1,668
45 N.Anh Mẫn 1,668
46 T. A Sáng 1,668
47 Diệp K.Nguyên 1,668
48 kingkai 1,667
49 QuangHien 1,659
50 T. Hữu Bình 1,658
1 Tung sang 2,002
2 gái gọi cao cấp 2,000
3 tungle 1,951
4 Trương Vệ Kiện 1,823
5 GTV2022 1,787
6 Pham Giang 1,722
7 Hiền Tânbinh 1,722
8 KhánhDung 1,701
9 Trai Bui 69 1,653
10 lebptt_3970 1,653
11 LuanTran 1,648
12 Tàng Long 1,644
13 cờ bình phước 1,639
14 Đệ Nhất Cờ Rừng 1,639
15 tung dn 1,629
16 Comacamau 1,628
17 TanThanh94 1,626
18 fb_Tướng 1,625
19 Master Virus 1,625
20 firehot 1,624
21 Godfather1402 1,624
22 guest_217056 1,623
23 chốt lụt 1,623
24 quynhlam88 1,622
25 Duc Anh 1,622
26 huydamme 1,621
27 thiensonqn 1,620
28 Dolce191 1,619
29 phúc lieu 1,618
30 Văn Di 1,617
31 tran ti 1,616
32 guest_206992 1,615
33 Tây đô 1,615
34 guest_905800 1,615
35 bequeokute 1,615
36 luffy sm 1,614
37 nguyễn đình năng 1,614
38 Tranquy 1,614
39 pháo đầu mã đội 1,614
40 Hi Karl 1,613
41 GiaCát Toàn 1,613
42 truongdao80 1,613
43 adambinhphuoc 1,613
44 Ti truc 1,613
45 ha060698 1,612
46 cờ thấp sài gòn 1,612
47 Tam Quang 1,612
48 NguSoM 1,611
49 Giaoluu 1,611
50 TrungQ6 1,610
1 LuanTran 192,693,501
2 phungxxx_9912 190,904,400
3 thằng nông dân 124,578,850
4 tung dn 112,859,601
5 thichdibatg_6541 100,797,800
6 GTV2022 89,746,250
7 huydamme 86,307,750
8 GTV2020 79,190,000
9 Tiên Cờ Đế Thích 70,555,800
10 N Ngọc Đức 68,753,112
11 phúc liều mạng 67,028,501
12 Hiền Tânbinh 52,860,000
13 thaisalem 50,934,040
14 N.Anh Đức 50,280,450
15 dut9090 42,780,350
16 Treadstone 41,697,901
17 cờ bình phước 38,134,450
18 Mãnh Long 34,110,750
19 nam1178 32,644,750
20 Sầu tương tư 31,768,900
21 Comacamau 30,914,250
22 Nguyễn Tuấn Ngọc 30,256,250
23 nguyen thanh anh 25,960,950
24 Dungq8 25,149,001
25 ThànhyêuHằng 24,861,101
26 Bất Bại Vương 24,592,500
27 vitducgia2 24,473,000
28 phòng thủ pc 24,355,950
29 TrongHoan81 24,211,600
30 Ronaldos1 24,091,350
31 Namss08 23,866,200
32 lenh ho xung 23,577,400
33 Giaoluu 23,544,250
34 MinhDang2811 23,316,000
35 maiyeue_7315 23,093,562
36 Ut Binh 22,930,200
37 guest_404788 22,850,500
38 ThichTapTa 22,515,850
39 huynhhaopha_6145 22,472,150
40 guest_493053 21,973,450
41 7Ngay_Leo_Top1 21,949,500
42 phantom8888_0831 21,575,250
43 theanhdoan 21,257,500
44 TIỂU LONG NỮ 21,155,500
45 conongxanh99 21,128,450
46 quexudua 21,056,500
47 bichdao39_2422 20,846,501
48 minhtrong12_4369 20,633,500
49 toidaychoi21 19,965,150
50 Comacamau02 19,871,551