Tin tức
Tượng Kỳ cập nhật thêm tính năng thay avatar 16:43 - Thứ 6, ngày 25/10/2019

Các kỳ thủ thỏa sức thể hiện tính cách qua tính năng thay avatar

Thỏa sức trò chuyện, thách đấu cùng bạn bè trong tính năng mới... 16:41 - Thứ 6, ngày 25/10/2019

Trong phiên bản mới, Tượng Kỳ cho phép người chơi thỏa sức chat, thách đấu, giao...

Hướng dẫn liên kết tài khoản từ chơi ngay sang tài khoản GTV và... 16:38 - Thứ 6, ngày 25/10/2019

Người chơi có thể dễ dàng liên kết tài khoản từ chơi ngay sang tài khoản GTV và...

Tượng Kỳ phiên bản mới khác gì so với phiên bản alphatest 16:34 - Thứ 6, ngày 25/10/2019

Trong phiên bản mới, GTV đã update thêm rất nhiều tính năng vượt tr